Bezen & Partners | News

Bazı tıbbi cihazların ihracına ilişkin yapılan değişiklik hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır. 
 1. GİRİŞCOVID-19 salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtiyaç duyulacak solunum cihazları ve diğer bazı tıbbi cihazlar, 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) (“Tebliğ”) ile “İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi”’ne alınmıştır.
 1. İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİNE DAHİL EDİLEN TIBBİ CİHAZLARBuna göre, 7 Haziran 2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında piyasaya arz edilen aşağıdaki ürünlerin ihracı 26 Mart 2020 itibariyle ön izne bağlanmıştır:
 • Ventilatörler;

 • ECMO Cihazları;

 • Okisjen Konsantratörleri;

 • Ventilasyon Sarfları;

 • Ekspirasyon Valfleri;

 • Oksijen Sensörleri;

 • Ventilatör Devreleri;

 • Hasta Devreleri (Anestezi/Ventilatör Devresi);

 • Kanüller;

 • Entübasyon Tüpleri; ve

 • Yoğun Bakım Monitörleri.Tebliğ uyarınca, söz konusu ürünlerin ihracı için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ön izin alınması gerekmektedir. Aksi halde söz konusu ürünlerin gümrük beyannamelerinin tescili ve ihracı mümkün olmayacaktır.
 1. SONUÇCOVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde tıbbi müdahaleye gerek duyan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle de söz konusu hastaların tedavisinde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulacak tıbbi cihazlar oldukça kritik bir hal almış durumdadır. Bu nedenle de, söz konusu ürünlerin ihracının kontrol altına alınması amacıyla ön izne bağlanması yerinde ve doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 


Daha detalı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])TOP