Bezen & Partners | News

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
 Başlıca Düzenlemeler
  • Ticari krediler kategorisi kapsamı daraltıldı

  • Bankaların teminatlandırma işlemlerine ilişkin ekspertiz ücreti sınırı değişti 


Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
10 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete yayımlanmış ve 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inin (“Tebliğ”) belirli hükümlerinde 9 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/6 sayılı Tebliğ ile (“Değişiklik Tebliği”) değişikliğe gidilmiştir.
Ticari krediler kategorisi

 Değişiklik Tebliğ’i hükümleri ile proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bu işlemlerin refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmelerine yapılan ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler “ticari krediler” kategorisi kapsamından çıkartılmıştır. Bu doğrultuda Tebliğ kapsamında “ticari krediler” için sınırlı sayıda belirlenen ücret kalemleri yukarıda sayılan finansman modelleri için sınırlı olmayacaktır.Bankalar tarafından yapılacak teminatlandırma işlemleriBankalar tarafından kredilerin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile yapılacak ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutar ile sınırlandırılmıştı. Değişiklik Tebliğ’i ile birlikte, bu ücret artık bankalar tarafından üçüncü kişilere yapılan ödemelerin %15 fazlası ile sınırlandırılmıştır. Bu tarz hizmetlerin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedeli üst sınır teşkil edecektir.SonuçDeğişiklik Tebliğ’i ile gerek kredilerden alınan ücretler gerekse ekspertiz ücretlendirmeleri ile ilgili olarak bankalara biraz daha serbestlik getirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bu işlemlerin refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmelerine yapılan ek sözleşme ve protokollere ilişkin kredilerin artık tebliğ kapsamında ticari kredi sayılmaması nedeniyle, bankalara özellikli finansmanlarda ücretlendirme kalemlerini serbest bir şekilde belirleme hakkı ve bu tarz finansman sözleşmelerini, sözleşme üzerinde birden fazla taraf, kurum ve niteliğin yer alması sebebiyle geleneksel finansman sözleşmelerinden ayrılması amaçlanmıştır.
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected]

Ufuk SöğütAvukat+90 (212) 366 6853[email protected]
 


TOP