Bezen & Partners | News

COVID-19 ile mücadele kapsamında esnaf ve sanatkârların düşük faizli kredi ödemelerinin ertelenmesi imkanına ilişkin düzenlemeler hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirlere Bir Yenisi Eklendi: Esnaf Ve Sanatkârların Düşük Faizli Kredilerinin Ödemeleri Ertelenebilecektir
      
  1. GİRİŞ2283 sayılı ve 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu Karar, COVID-19 salgını nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’ne (“Banka”) olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla çıkarıldı.
  1. GENEL BİLGİEsnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de 5570 sayılı ve 27 Aralık 2006 tarihli Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda, Kanun ve ilgili kararlar uyarınca, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine (“Kooperatifler”) ortak olan esnaf ve sanatkârlara Banka tarafından Kooperatifler’in kefil olması yoluyla veya doğrudan düşük faizli krediler kullandırılmaktadır.
  1. ERTELENECEK KREDİ BORÇLARIKarar ile COVID-19 salgını nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârların 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde Kanun kapsamında Banka tarafından Kooperatifler aracılığıyla kullanmış olduğu düşük faizli kredilere ilişkin ödemeleri, talep edilmesi halinde ertelenecektir.Ertelemenin konu olabileceği kredi ödemeleri ise 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak, taksit vadesi dolacak veya hesap devresi dolacak kredi ödemeleri olup, söz konusu ödemeler sanki kendi vade tarihlerindeymiş gibi faizlendirip, üç ay süreyle ayrıca herhangi bir faiz işlemesi olmaksızın ertelenebilecektir. Buna göre, örneğin, 30 Nisan 2020 tarihinde bahsi geçen şartları haiz kredisinin taksit ödemesi olan bir esnaf veya sanatkâr, 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken normal faizli tutarı üç ay süreyle erteleyip, 30 Temmuz 2020 tarihinde ödeyebilecektir. Söz konusu bu erteleme sonrası ödenmesi gereken sonraki her bir taksit de aynı şekilde ertelenecektir. Karar uyarınca borçluların hâlihazırdaki borçlarını ertelemeleri, Banka’dan yeni kredi çekmelerine engel teşkil etmeyecektir.
  1. EK KORUMALARAyrıca Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemlerinin başlatılmasının da önüne geçilmiştir.
  1. ERTELEMEDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN ÖZEL ŞARTEsnaf ve sanatkârların bahsi geçen erteleme fırsatından yararlanabilmesi için borçlarını erteledikleri dönem boyunca yanlarında çalışan kişi sayısını azaltmayacaklarına ilişkin taahhütname istenmektedir. Bu dönem içerisinde çalışan sayısında bir eksilmenin tespiti halinde, söz konusu borçlu, erteleme programı kapsamı dışarısına çıkartılacaktır.
  1. SONUÇKarar, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan COVID-19 önlemlerinin bir uzantısı olarak değerlendirilebilecek olup, Karar ile alınan önlemler çerçevesinde COVID-19 salgını nedeniyle zarar görme riski altına giren esnaf ve sanatkârların korunması hedeflenmiştir. Bu kapsamda esnaf ve sanatkârların kredi borçlarının ertelenmesi yanında bahsi geçen krediler kapsamında yasal takip yapılmasının önlenmesi de hedeflenen korumayı pekiştirmektedir. Ayrıca, bahsi geçen imkandan faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkârların yanında çalışan kişileri azaltmama taahhüdü vermesi, toplumun farklı kesimlerini de koruyucu niteliktedir. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
 


TOP