Bezen & Partners | News

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında tıbbi tanı kitlerinin ithaline ilişkin yeni düzenleme hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
     
  1. GİRİŞCOVID-19 salgını nedeniyle tıbbi tanı kitlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne ithal edilmesine ilişkin olarak düzenleme yapılması amacıyla, 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.
  1. TEBLİĞ İLE DÜZENLENEN İTHALAT İŞLEMLERİTebliğ’in 3’üncü maddesine göre, gümrük tarife pozisyonları (“G.T.P.”) ve tanımı[1] belirtilmiş olan eşyaların gümrük idareleri tarafından yapılacak olan “serbest dolaşıma giriş rejimi” veya “geçici ithalat rejimine” ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen uygunluk yazısının aranacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.Buna ek olarak, 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında, Tebliğ’de G.T.P. ve tanımı belirtilen tıbbi tanı kitleri için yapılacak başvurular da, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılacaktır.Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan firmalar bakımından işbu Tebliğ hükümleri geçerli olmayacaktır. Söz konusu firmaların yukarıda belirtilen eşyaları ithal etmesi halinde, bu firmalar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygunluk verilmesine ihtiyaç bulunmayacaktır.
  1. SONUÇCOVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde şiddetle ihtiyaç duyulan tıbbi tanı kitlerinin, özellikle sosyal medya üzerinden fahiş fiyatlarla satışa sunulması ciddi tepki çekmiş olup, Sağlık Bakanlığı’nın bu satışlara engel olması uzun zamandır talep edilmekteydi. Tebliğ ile Sağlık Bakanlığı, test kitlerinin önceden alınan izinle ya da halihazırda yetki belgesi almış firmalar aracılığıyla ithal edilmesini sağlayarak, söz konusu satışların önüne geçmeyi hedeflemektedir. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1]G.T.P.Eşyanın Tanımı3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 ve 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart  (referans) maddeleri3002.15Dozlandırılmış veya parakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri
 
TOP