Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - YEKA RES-3 YARIŞMA İLANI
 İçerik
  • YEKA RES-3 Yarışmaları ilan edildi

  • YEKA RES-3 Yarışmalarına katılmak için gerekli şartlar


YEKA RES-3 YARIŞMA İLANI
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) rüzgâr enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanını yayımlanmıştır.
YEKA RES – 3 Yarışma İlanı

 Bakanlık, 29 Mayıs 2021 tarihinde “Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı”[1] (“Yarışma İlanı”) yayımlamıştır. Yarışma İlanı’na göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği[2] (“Yönetmelik”) uyarınca, toplam 2.000 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgâr enerjisine dayalı toplam 42 adet yarışma (“YEKA RES-3 Yarışmaları”) düzenlenecektir. YEKA RES – 3 Yarışmaları için başvurular 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00 – 14.00 arasında Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) elden teslim edilmek suretiyle alınacaktır.YEKA RES-3 Yarışma ŞartlarıYarışma İlanı uyarınca YEKA RES-3 Yarışmaları’na katılacak şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na[3] göre usulünce kurulmuş anonim veya limited şirket olmaları gerekmektedir. Yarışmalara başvurabilmek için herhangi bir mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmamıştır. Her bir yarışmaya katılabilmek için şartname alınması gerekmektedir ve şartnamenin bedeli 2.000 Türk Lirası’dır.Yarışma İlanı uyarınca teklif verecek şirketlerin her biri teklif verecekleri her bir yarışma için kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 500.000 Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu sunması gerekmektedir.Yarışmanın kazanılması durumunda kazanan şirketin, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 1.000.000 Türk Lirası tutarındaki teminat mektubunu sunması gerekmektedir. Bu durumda teklif aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.Yarışma İlanı ile yarışma başlangıç tavan fiyatı her bir yarışma için 45 Türk Lirası kuruş/kWh olarak belirlenmiştir.Yarışma İlanı uyarınca elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihleri ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Genel Müdürlük, başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar ertelemekte serbesttirYarışma İlanı ile belirlenen bağlantı bölgelerine ait listeyi ekte bulabilirsiniz.SonuçYarışma İlanı ile YEKA RES-3 Yarışmaları için başvuru tarih ve şartları, bağlantı bölgeleri ve kapasiteleri belirlenmiştir.EK:YEKA RES – 3 Yarışmaları bağlantı bölgeleri ve kapasiteleri listesini görmek için tıklayınız. 
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
 Aykut BakırcıOrtak+90 (212) 366 6805[email protected] Yeşim BezenOrtak+90 (212) 366 6804[email protected] Beyza ÖlçerAvukat+90 (212) 366 6837                      [email protected]
  [1] 29 Mayıs 2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 9 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Additional FilesTOP