Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - Yap-İşlet-Devret Projelerinde Borç Üstlenim Anlaşmalarına İlişkin Kanun Kabul Edildi
 Başlıca Konular
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından yürütülen yap-işlet-devret projeleri

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bazı yap-işlet-devret projelerinin borç üstlenim anlaşmalarına taraf olması


Yap-İşlet-Devret Projelerinde Borç Üstlenim Anlaşmalarına İlişkin Kanun Kabul Edildi
8 Haziran 1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna (“Yap-İşlet-Devret Kanunu”) geçici madde eklenmesini öngören 1 Mart 2021 tarihli ve 2-3427 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 11 Mart 2021’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kanun uyarınca,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) bazı yap-işlet-devret projelerinde borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabilecek.
Giriş

 11 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’i tarafından kabul edilen Kanun, Bakanlığın yabancı finansman temininin kolaylaştırılması adına bazı yap-işlet-devret projelerinin borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabileceğini düzenlemektedir. Yap-işlet-devret projeleri Covid-19 salgınının derinden etki ettiği alanlardan bir tanesidir. Salgın çerçevesinde alınan idari tedbirlerin ve küresel ekonomik koşullar, ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış projelerde finansman temin edilmesini güçleştirmektedir. Bu bağlamda Kanun ile Yap-İşlet-Devret Kanunu’na[1] eklenecek Geçici Madde 4’ün özellikle Bakanlığın borç üstleniminden faydalanamayan ve Bakanlığa bağlı özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret projelerine ilave teminat sağlaması ve yabancı kreditörlerin finansmanının teşvik etmesi öngörülmektedir.Ek Maddenin İçeriğiKanun’un 2. Maddesi ile Yap-İşlet-Devret Kanunu’na eklenecek Geçici Madde 4 ile,
  • İhalesi 15 Mart 2020 tarihinden sonra yapılmış;

  • Maddenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih itibariyle henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış;

  • Yurtdışı kaynaklardan finanse edilmesi planlanan; ve

  • Bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından yürütülecek olanyap-işlet-devret projeleri uygulama kapsamına alınacaktır.Bu bağlamda Bakanlık, ilgili idarenin açıklanan kriterleri sağlayan yap-işlet-devret projelerinin yürütülmesi için imzaladığı borç üstlenim anlaşmalarına; 4749 sayılı Kanun[2] Madde 4 ve Madde 8/A’ya tabi olmaksızın; yani dış finans temini için Hazine ve Maliye Bakanlığından ya da Cumhurbaşkanından izin alınmasına ve üstlenilen mali yükümlülüklerin usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca belirlenmesine gerek olmaksızın taraf olabilecektir.SonuçKanun, 11 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş olup, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürülüge girecektir. Kanun’un getirdiği bu düzenlemeden özellikle Kuzey-Marmara otoyolu Nakkaş-Başakşehir hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu inşaatı, Ankara-İzmir hızlı tren ve Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli demiryolu hattı projelerinin yararlanması beklenmektedir. Ayrıca Kanun kapsamında yabancı kreditörlere Bakanlık güvencesi sunulmuş olacağından ilgili projelere daha hızlı finansman yardımı bulunacağı ve salgından yoğun bir şekilde etkilenen bazı projelerin gerçekleşmesinin önünün açılacağı öngörülebilir.
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
 Aykut BakırcıKıdemli Ortak+90 (212) 366 6805[email protected] Zekican SamlıKıdemli Avukat+90 (212) 366 6817[email protected] Dicle Yağmur KılıçStajyer+90 (212) 366 6822[email protected]
  [1] 13 Haziran 1994 tarihli ve 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 9 Nisan 2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”
TOP