Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - WhatsApp Hizmet Koşulları ile ilgili Rekabet Kurulu soruşturması
 
WhatsApp Hizmet Koşulları ile ilgili Rekabet Kurulu soruşturması
Rekabet Kurumu (“Kurum”), 11 Ocak 2021 tarihinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., (“Facebook”), WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (“WhatsApp”) hakkında soruşturma başlattığını ve WhatsApp tarafından güncellenmesi planlanan Hizmet Koşulları ve gizlilik ilkesi (“Hizmet Koşulları”) hakkında geçici tedbir kararı verdiğini duyurmuştur.

Başlıca Konular
  • WhatsApp uygulamasının yeni Hizmet Koşulları

  • Rekabet Kurulunun, WhatsApp hakkındaki soruşturması ve geçici tedbir kararı
Giriş

 Kurulun re’sen başlattığı soruşturmanın konusu olan Hizmet Koşulları[1], 4 Ocak 2021’de WhatsApp internet sitesinde yayımlanmış ve WhatsApp uygulamasının, “Facebook şirketlerinin bir parçası olarak” Facebook şirketlerinden veri alabileceği ve Facebook şirketleriyle veri paylaşabileceği ibaresini içermesi nedeniyle tepki çekmiştir.Bu tepkinin başlıca sebebi, Facebook’un Cambridge Analytica ile bağlantılı veri ihlali ile dünya çapında birçok veri koruma kurumu tarafından yüksek tutarlı yaptırımlara maruz bırakılmış ve kamuoyunda güveninin sarsılmış olmasıdır.Hizmet KoşullarıWhatsApp, kullanıcılarının hesap bilgileri, bağlantıları, durum bilgileri, işlem ve ödeme verileri, konum bilgileri, mesajlarının içeriği değilse de mesajların alıcıları ve gönderim saatleri gibi bilgiler, çerezler gibi pek çok veriye halihazırda erişebilmektedir. Kullanıcıların, Hizmet Koşulları’na onay vermesi halinde ise bu veriler diğer Facebook şirketleri ile paylaşabilecek ve Facebook bu verileri toplamaya, işlemeye ve kullanmaya yetkili olacaktır.[2] Söz konusu koşulları kabul etmeyen kullanıcıların ise 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren WhatsApp uygulamasına erişimi kesilecektir.Rekabet Kurulu soruşturmasının içeriğiKurumun 11 Ocak 2021 tarihli duyurusu[3] ile açıkladığı üzere Kurul tarafından, Facebook hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun[4] (“RKHK”) Madde 6 uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Facebook’un; ülkenin bütününde ya da bir bölümünde ve sunduğu hizmet piyasasında hâkim durumda olup olmadığı ve hâkim durumda ise bu durumu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecektir.Kurul ayrıca, söz konusu sözleşmenin nihai karar alınıncaya kadar uygulanmasının ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurması ihtimalini de göz önünde bulundurarak ve RKHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca Hizmet Koşulları hakkında geçici tedbir kararı vermiştir. Söz konusu geçici tedbir kararı doğrultusunda Facebook’un 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren uygulanmasını öngördüğü yeni koşulların uygulamasını tüm kullanıcılara karşı durdurması ve bu durumun tüm WhatsApp kullanıcılarına bildirilmesi gerekmektedir.SonuçVerinin artık bir varlık niteliğinde olduğu teknoloji çağında, Facebook ve WhatsApp gibi dünya çapında hizmet veren büyük şirketler arasındaki veri paylaşımı elbette birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir faaliyeti teşkil etmektedir. Kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin atılan adımlar ile birlikte büyük verinin (big data) gün geçtikçe değerlenmesi göz önünde bulundurulduğunda, bu iki kavramın daha birçok alanda çatışabileceği öngörülmektedir.Rekabet Kurulu, başlattığı soruşturma ile bu hususlarda yakın takipte olduğunu işaret etmiş olmakla beraber, inceleme sonrası kararı bu alanda emsal oluşturabilecek niteliktedir.
 Key contactsFor more information, please contact us:
 Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802[email protected] Berfu ÖztoprakAvukat+90 (212) 366 6824[email protected] Dicle Yağmur Kılıç +90 (212) 366 6868[email protected]
  [1]https://www.whatsapp.com/legal/updates/terms-of-service-eea

[2] https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy

[3] https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-facebook-ve-whatsapp-hakk-14728ae4f653eb11812700505694b4c6

[4] 13 Aralık 1994 tarihli ve 22140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP