Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - Sermaye Piyasası Kurulu'nun İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne İlişkin Kararı
 Ana Konular
  • Şubat – Mayıs 2021 dönemi içerisinde payları ilk defa halka arz olacak ortaklıklar için satış dönemleri yeniden düzenlenmiştir.

  • Satışın bir sonraki döneme denk gelmesi durumunda sunulacak ek belgelere ilişkin süre uzatılmıştır.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne İlişkin Kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, (“Kurul”) İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne (“Tebliğ”) ilişkin 04 Şubat 2021 tarih ve 6/166 sayılı kararıyla, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, izahnamede yer alacak satış dönemleri ve belge sunulmasına ilişkin ilave süreler verilmesine karar vermiştir.
Giriş

 Kurul, Tebliğ’de düzenlenen izahnamelerin sunulması ile ilgili sürelerde uzatmalar yaparak, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde, ilgili ortaklıkların halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenebilmesine, yetkili kurumlarca yapılacak olan değerlendirme sürecinin daha sağlıklı yürütülerek yatırımcıların daha rahat ve etkili değerlendirmeler yapabilmelerine imkân sağlamayı amaçlamaktadır.Halka Kapalı Ortaklıkların Paylarının İlk Defa Halka Arz Edilmesi ile İlgili Değişiklikler
  1. İzahnamede yer alacak satış dönemlerine ilave sürelerin eklenmesiŞubat – Mayıs 2021 dönemi içerisinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, Tebliğ’in 11. Maddesi’nin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca,  izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süreler eklenmiştir. Buna göre;
  • 1 Ocak - 15 Şubat arasındaki satış dönemi, ilave süre tanınması ile birlikte 1 Ocak - 1 Mart tarihlerini kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

  • Yılın ilk satış dönemi süresinin uzatılmasına bağlı olarak ise, 16 Şubat - 15 Mayıs tarihleri arasındaki satış dönemi ise 2 Mart - 31 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
  1. Payların satışının bir sonraki döneme denk gelmesi halinde belgelerin sunulması için ilave süre verilmesi:Payların satışının başladığı tarihin Tebliğ’in 11. Maddesi tahtındaki yukarıda belirtilen tablolarda yer alan dönemlerin bitiş tarihlerinden sonraki döneme denk gelmesi durumunda, bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolarının da izahnameye ek olarak verilmesi gerekmektedir. Bu ek belgelerin sunulması için öngörülen mevcut Tebliğ’de öngörülen 15 (on beş) günlük ek süre de, Kurul’un bahse konu 04 Şubat 2021 tarih ve 6/166 sayılı kararıyla kararı ile yukarıda belirtilen iki satış dönemi için de 30 (otuz) güne çıkarılmıştır.SonuçKurul’un 04 Şubat 2021 tarihli kararıyla, yetkili kurumlara ve yatırımcılara, halka açık olmayan ortaklıkların paylarını ilk defa halka arz ederken hazırlayacakları izahnameleri daha nitelikli bir şekilde inceleme fırsatı sunmuştur. Aynı zamanda uzatılan dönemler ve tanınan ilave süreler, COVID-19 pandemisi sırasında kısa zaman aralıkları sebebiyle halka arz sürecinde zorlanan ortaklıklar ve bu ortaklıkların yetkili kurumları açısından kolaylaştırıcı niteliktedir.
 Key contactsFor more information, please contact us:

 Murat SoyluPartner+90 (212) 366 6802[email protected] Tuğcan AkalınAvukat+90 (212) 366 6878[email protected] Ufuk SöğütAvukat+ 90 (0) 212 366 6853[email protected] Mustafa KaradaşTrainee+90 (212) 366 6828[email protected]  
  


TOP