Bezen & Partners | News

COVID-19 ile mücadele kapsamında işyeri kiralarının feshi işlemleri ve tahliyelerinin durdurulması hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır. 
  1. GİRİŞ7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. COVID-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bazı yeni düzenlemeleri getiren Kanun, işyeri kiraları ile ilgili de önemli bir düzenleme içermektedir.
  1. İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMEKanun’da yer alan düzenleme uyarınca, 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedellerinin ödenmemesinin, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır.Kanun’da başkaca bir hüküm olmadığı için söz konusu kira bedellerine gecikme faizi ile kira sözleşmelerinde kararlaştırılan diğer cezai şartların uygulanmaya devam edeceği düşünülmektedir.
  1. SONUÇSöz konusu düzenleme ile işletmelerin işyeri kira ödemelerinde yaşayabilecekleri sıkıntılar dolayısıyla işyeri kiracılarının korunmaya çalıştığı görülmektedir. Söz konusu hüküm potansiyel olarak işyeri sahiplerinin gelirlerinde kısa süreli bir aksamaya yol açacak olsa da, işyeri kiracılarının faaliyetlerinin devam etmesini sağlama ve böylelikle istihdamı koruma amacı gütmektedir.


BİLGİ NOTU:COVID-19 ile Mücadele Kapsamında İşyeri Kiralarının Feshi İşlemleri ve Tahliyelerinin DurdurulmasıDaha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
 


TOP