Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BAŞLANGIÇ SERMAYESİ VE ÖZSERMAYE TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK
 Başlıca Düzenlemeler
  • Portföy Yönetim Şirketleri’nin başlangıç sermayesi arttırılmıştır.

  • Yönetilen portföy büyüklüğüne göre düzenlenen asgari özsermaye tutarları değiştirilmiştir.

  • Yönetilen portföyün belirli büyüklüğü aşması halinde ilave özsermaye şartı getirilmiştir.


PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BAŞLANGIÇ SERMAYESİ VE ÖZSERMAYE TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç) (“Değişiklik Tebliği”) 27 Mayıs 2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girdi.
Başlangıç sermayesi ve asgari özsermaye miktarlarında yapılan değişiklikler

 Değişiklik Tebliği ile getirilen düzenlemeler ile önceden 2.000.000 TL olarak belirlenmiş başlangıç sermayesi şartı 6.000.000 TL olarak değiştirilmiş ve yönetilen portföyün büyüklüğüne göre asgari özsermaye tutarları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre:
  • 200.000.000 TL’ye kadar olan portföy büyüklüğü için özsermaye tutarı asgari 6.000.000 TL,

  • 200.000.001 TL’den 1.000.000.000 TL’ye kadar olan portföy büyüklüğü özsermaye tutarı asgari 8.000.000 TL,

  • 1.000.000.001 TL’den 7.500.000.000 TL’ye kadar olan portföy büyüklüğü için özsermaye tutarı asgari 10.000.000 TL, ve

  • 7.500.000.000 TL’yi aşan portföy büyüklüğü için özsermaye tutarı asgari TL 20.000.000olarak belirlenmiştir.İlave özsermaye şartıGetirilen değişiklikler ile yönetilen portföy büyüklüğünün 15.000.000.000 TL’yi aşması halinde, aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye şartı getirilmiştir. Bu ilave özsermaye şartı özsermaye tutarının 40.000.000 TL’yi aşması halinde aranmayacaktır.  Tebliğ ile uyumluluk süresiYayım tarihi ile yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’den önce kuruluş izni alan ve yeni asgari özsermaye şartlarını sağlamayan portföy yönetim şirketleri en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar Değişiklik Tebliği’nin getirdiği asgari özsermaye şartlarını sağlamakla yükümlü olacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında ise asgari başlangıç sermayesi olarak yeni miktar olan 6.000.000 TL esas alınacaktır.SonuçDeğişiklik Tebliği hükümleri ile piyasada görev alan portföy yönetim şirketlerinin finansal yapısının daha da sağlamlaştırılmasının amaçlandığı ve Sermaye Piyasası Kurul’nun daha seçici bir politika izlediğini gözlemlemekteyiz.   
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz: Murat SoyluOrtak+90 (212) 366 6802[email protected] Ufuk SöğütAvukat+90 (212) 366 6853[email protected]
 


TOP