Bezen & Partners | News

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın kar payı dağıtımı ile ilgili yazısı hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 Salgınının Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtılmasına Etkisi
    
  1. GİRİŞTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), 1 Nisan 2020 tarihinde tüm oda ve borsalara gönderdiği yazısıyla; Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mart 2020 tarihli TOBB’a iletilen yazısında COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret ettiğini ve kâr dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin alınan kararın, tüm firmalara yapılması istendiğini duyurmuştur.
  1. YAZI KAPSAMINDAKİ TEDBİRLERTicaret Bakanlığı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 13(5) maddesi uyarınca şirket genel kurullarında görüşülen gündeme madde ekleme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı söz konusu yazısında; sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında aşağıdaki hususlara yer verilmesi talep etmektedir:
  • geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi;

  • dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması; ve

  • yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi.Buna göre sermaye şirketleri, Yönetmelik’in 13(5) maddesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın bu husustaki yetkisine istinaden 2019 yılı hesap dönemine ait yapacakları genel kurul toplantılarında kâr dağıtımı ile ilgili yukarıda bahsedilen hususları gündeme almaları zorunlu kılınmıştır.
  1. SONUÇYazı kapsamında alınan tedbirlerle COVID-19 salgını nedeniyle piyasa şartlarında meydana gelen zorluklar dikkate alınarak sermaye şirketlerinin kâr dağıtımı yapmasının sınırlandırılıp şirket öz kaynaklarının korunması ve olası borca batıklık veya iflas gibi piyasada ödemeler dengesini bozabilecek senaryoların önüne geçilmek istenmektedir. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
 


TOP