Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - YEKA GES-3 YARIŞMA BAŞVURULARI
 İçerik
  • YEKA GES-3 Yarışmaları için teklifler toplandı

  • YEKA GES-3 Yarışmalarına katılmak için gerekli teklif şartları


YEKA GES-3 YARIŞMA BAŞVURULARI
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) bünyesinde 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin başvurular toplanmıştır.
YEKA GES – 3 Yarışma Başvuruları

 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği[1] (“Yönetmelik”) uyarınca, toplam 1.000 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, her bir bağlantı bölgesi için 10 MWe, 15 MWe ya da 20 MWe kapasitesinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 adet yarışma (“YEKA GES-3 Yarışmaları”) başvuruları alınmıştır. Bakanlık’ın  yayımlamış olduğu “Düzeltme İlanı”[2] ile tarihleri 8-12 Mart tarihine ertelenmiş olan YEKA GES-3 Yarışmaları için ilgili şirketlerin hazırlamış olduğu teklifler, yarışma adlarına göre belirtilen tarihte ve saatler arasında, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) elden teslim edilmek suretiyle toplanmıştır.YEKA GES-3 Yarışmaları ŞartlarıBakanlık’ın yayımlamış olduğu “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı”[3] (“Yarışma İlanı”) uyarınca, YEKA GES-3 Yarışmaları’na katılan şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na[4] göre usulünce kurulmuş anonim veya limited şirket olmaları gerekmektedir. Yarışmalara başvurabilmek için herhangi bir mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmamıştır. Her bir yarışmaya katılabilmek için şartname alınması gerekmektedir ve şartnamenin bedeli 2.000 Türk Lirası’dır.Yarışma İlanı uyarınca teklif verecekleri her bir yarışma için; teklif aşamasında, aşağıdaki miktarlarda, kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir ve limit dışı teminat mektubu sunması gerekmektedir:
  • 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası;

  • 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası; ve

  • 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası.Yarışmanın kazanılması halinde ise, kazanan yatırımcının, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir ve limit dışı teminat mektubu sunması gerekmektedir:
  • 10 MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası;

  • 15 MWe kapasiteli yarışmalar için 11.000.000 Türk Lirası; ve

  • 20 MWe kapasiteli yarışmalar için 14.000.000 Türk Lirası.Bu durumda teklif aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.Düzeltme İlanı ile elektrik enerjisi alım tavan fiyatı her bir yarışma için 35 Türk Lirası kuruş/kWh ve elektrik enerjisi alım süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmişti.Yarışma İlanı uyarınca elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihleri ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. Başvurular ile birlikte sunulan evraklara ilişkin yapılacak kontrol için belirlenen yer ve zaman ilgili şirketler ile birlikte Bakanlık’ın internet sitesinde yayımlanmıştır.Her bir bağlantı bölgesi için teklif veren şirketlere ait listeyi, ekte bulabilirsiniz.SonuçYEKA GES-3 Yarışmaları’na başvuru süreci, Bakanlık’ın Yarışma İlanı ve Düzeltme İlanı uyarınca 8 Mart 2021 ila 12 Mart 2021 arasında gerçekleşmiş ve teklif veren şirketler belli olmuştur.  Yönetmelik uyarınca, evrakları uygun bulunan başvuru sahipleri, açık eksiltme usulü ile gerçekleşecek yarışmaya davet edileceklerdir.EKLER:8 Mart 2021 başvuruları için tıklayınız.9 Mart 2021 başvuruları için tıklayınız.10 Mart 2021 başvuruları için tıklayınız.11 Mart 2021 başvuruları için tıklayınız. 12 Mart 2021 başvuruları için tıklayınız. 
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
 Aykut BakırcıOrtak+90 (212) 366 6805[email protected] Yeşim BezenOrtak+90 (212) 366 6804[email protected] Beyza ÖlçerAvukat+90 (212) 366 6837                               [email protected]
  [1] 9 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 12 Ocak 2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 3 Temmuz 2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP