Bezen & Partners | News

Bilgi Notu - YEKA GES-3 YARIŞMA SONUÇLARI
 İçerik
  • YEKA GES-3 Yarışmalarının sonuçları

  • YEKA GES-3 Yarışma usulü ve süreci


YEKA GES-3 YARIŞMA SONUÇLARI
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) bünyesinde güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin 74 adet YEKA GES-3 yarışması 26-29 Nisan 2021 ile 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
YEKA GES – 3 Yarışmaları

 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği[1] (“Yönetmelik”) ve Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı[2] (“Yarışma İlanı”) uyarınca, toplam 1.000 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, her bir bağlantı bölgesi için 10 MWe, 15 MWe ya da 20 MWe kapasitesinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 adet yarışma (“YEKA GES-3 Yarışmaları”) gerçekleşmiştir. Toplam 74 yarışmadan 19’u 26 – 29 Nisan 2021 tarihlerinde ve kalan 55 yarışma COVID – 19 tedbirleri kapsamında ertelenmesi sebebiyle 24 – 27 Mayıs 2021 tarihlerinde sonuçlanmıştır. Yarışma açık eksiltme usulü ile yapılmış olup en düşük mali teklifi veren tüzel kişiler bağlantı bölgesinin tahsisine hak kazanmıştır.YEKA GES-3 Yarışma Usulü ve SüreciYEKA GES – 3 Yarışmaları, Yönetmelik’in ilgili maddelerine uygun olarak yürütülmüştür. Yönetmelik uyarınca, Yönetmelik’te belirlenen şartları sağlayarak yarışmaya katılma hakkı kazanan başvuru sahiplerinin başvuru sırasında sunmuş oldukları mali teklif zarfları yarışma ilanında belirtilen yer, tarih ve saatte başvuru sahibi yetkililerinin huzurunda açılmaktadır. Yarışma, Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre gerçekleştirilmektedir. Yarışma İlanı ile YEKA GES – 3 yarışmaları için elektrik enerjisi alım tavan fiyatı her bir yarışma için 35 Türk Lirası kuruş/kWh olarak belirlenmiştir.Yönetmelik uyarınca YEKA yarışmalarında öncelikle mali teklif zarflarındaki teklifler tek tek sıralanmakta ve belirlenen en düşük azami beş mali teklif sunan başvuru sahipleri arasında açık eksiltme usulüne göre yarışma gerçekleştirilmektedir. En düşük mali teklif tespitinin yapılırken eşit teklif olması halinde, eşit mali teklif sahiplerinin tamamı yarışmaya dahil edilmektedir. Yarışma günü ve zamanında, teklif edilen beş mali tekliften en düşük mali teklif esas alınmakta ve diğer başvuru sahipleri sırayla en düşük mali tekliften daha düşük olmak suretiyle teklifte bulunmaktadır. En düşük fiyat teklifine ulaşıncaya kadar yarışma bu usul ile yürütülür ve en düşük ve en son fiyat teklifi verildiğinde ise yarışma son bulmaktadır.Yapılan teklifleri arasından ekonomik açıdan en avantajlı ilk üç teklif dışında, kalan tekliflere ait ve başvuru esnasında sunulan teminat mektupları yarışma gününü takiben en geç 30 (otuz) gün içerisinde iade edilecektir.Tüzel kişilerin vermiş oldukları fiyat teklifleri imza şartı olmaksızın bağlayıcı ve geçerli olsa da açık eksiltme usulü ile yapılan yarışmalarda, teklif sahiplerinin açık eksiltme tutanağını imzalamaları gerekmektedir. İmzalamadıkları takdirde bu durum ayrı bir tutanakla tespit edilmektedir.26-29 Nisan 2021 ile 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşen YEKA GES – 3 yarışmaları da yukarıda anlatılan şekilde açık eksiltme usulüne göre yürütülmüştür. Yarışmanın sona ermesini takiben, YEKA GES – 3 yarışma tutanağı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın onayına sunulmuştur. Onay kapsamında, en düşük birinci teklifi sunan tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin vermiş oldukları en düşük mali fiyat teklifleri 29 Mayıs 2021 tarihinde Bakanlık’ın internet sitesinde yayımlanmıştır. İşbu tüzel kişiler YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin (“Sözleşme”) imzalanmasına davet edilecektir. Yarışma İlanı uyarınca, tüzel kişilerin elektrik enerjisi alımı süresi işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmiştir.Yarışmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgileri ekte bulabilirsiniz.SonuçYEKA GES-3 Yarışmaları, 26-29 Nisan 2021 ile 24-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşmiş ve yarışma sonuçları Bakanlık’ın internet sayfasında yayımlanmıştır.EK:Yarışma sonuçları için tıklayınız. 
 İlgili KişilerDaha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
 Aykut BakırcıOrtak+90 (212) 366 6805[email protected] Yeşim BezenOrtak+90 (212) 366 6804[email protected] Beyza ÖlçerAvukat+90 (212) 366 6837                      [email protected]
  [1] 9 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 3 Temmuz 2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Additional FilesTOP