Bezen & Partners | News

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan finansal destek hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID—19 Kapsamında KOSGEB Tarafından KOBİ’lere Sağlanan Finansal Desteğin Kapsam ve Miktarında Değişiklikler
     
  1. GİRİŞCOVID-19 ile mücadele kapsamında 3 Nisan 2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de 2350 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar başlıklı Cumhurbaşkanı kararı (“Karar”) yayınlanmıştır. Karar ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin (“KOBİ”) finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak; yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin yeni adıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) tarafından desteklenmesine ilişkin birtakım hususlarda değişiklikler yapılmıştır.
  1. KOSGEB’E İLİŞKİN GENEL BİLGİLER1990 yılında ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerin (“KOSİ”) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek ile sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla KOSGEB kurulmuştur.KOSGEB bu amaç doğrultusunda KOSİ’lere (i) girişimcilik, (ii) ar-ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme, (iii) işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaştırma, (iv) finansman, (v) labaratuvar ve (vi) iş ve teknoloji geliştirme merkezleri konularında çeşitli destekler sağlamaktadır.Karar’a konu olan husus KOSGEB’in finansman desteğine ilişkindir. Finansman desteği kapsamında KOSGEB Türkiye’de yerleşik olan yerli ve yabancı bankalar ile protokoller yaparak, bu bankalarca KOSİ’lere yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik belirli vadelerde kullandırılan döviz ve Türk Lirası kredilerinin faiz giderlerini belli ölçülerde geri dönüşümsüz olarak üstlenmekte ve bankaların faiz dışında yansıttığı diğer bankacılık masrafları hususunda da KOSİ’ler lehine düzenlemeler yaptırtmaktadır.
  1. KARAR İLE GELEN YENİ DÜZENLEMELERKarar ile birlikte gelen en temel değişiklik, finansman desteği kapsamında KOSGEB’in artık sadece KOSİ’leri değil,KOBİ’leri de kapsayan bir kuruma dönüşmesidir. Bu kapsamda hem konuya düzenleyen ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın isminde hem de Karar içinde KOSİ’lere atıf yapan tüm yerler KOBİ olarak değiştirilmiş ve Karar içindeki KOBİ tanımı da buna uygun olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda yukarıda açıklanan finansman desteği artık sadece KOSİ’ler için değil tüm KOBİ’ler için uygulanabilir olmuştur.Buna ek olarak, Karar tarihinden önce KOSGEB’in sağlayacağı finansman desteğinin üst limiti, her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL idi. Karar ile birlikte söz konusu üst sınır “yıllık 3.000.000 TL” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle KOBİ’lere sunulan finansman desteğinin miktarı önemli ölçüde arttırılmıştır.Son olarak, Karar ile KOSGEB’ten finansman desteği alınabilecek kredilerin vadesinin üst sınırı 48 aydan 60 aya çıkarılmıştır.
  1. SONUÇSöz konusu değişiklik ile KOBİ’lere sanayi sektöründe faaliyet gösterip göstermediklerine bakmaksızın KOSGEB yoluyla finansmana erişimi sağlanmış ve böylece COVID-19 salgınının KOBİ’ler üzerindeki olumsuz ekonomik etkileri azaltılmaya çalışılmıştır.


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
 


TOP