Bezen & Partners | News

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında EPDK tarafından alınan süre uzatımı kararı hakkındaki Bilgi Notumuz yayınlanmıştır.


BİLGİ NOTU:COVID-19 ile Mücadele Kapsamında EPDK Süre Uzatımı Kararı

 1. GİRİŞEnerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 2 Nisan 2020 tarihli toplantısında COVID-19 salgınının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin[1] (“Lisans Yönetmeliği”) 35’inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin[2] (“Lisanssız Yönetmeliği”) 19’uncu maddesi kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 4 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kurul kararı (“Karar”) ile belirtilen şartları taşıyan lisanslı ve lisanssız projelere bir sefere mahsus olarak 3 aylık süre uzatımı hakkı tanınacağı düzenlenmiştir.
 1. KARARIN KAPSAMI


  1. Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Süre uzatımı

Karar’a göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında:
 • Önlisans süreleri;

 • Üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat döneminde tamamlanması gereken yükümlülüklere ilişkin olarak verilen ek süreler;

 • Lisans Yönetmeliğinin Geçici 15 inci maddesi kapsamında Lisans Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce alınmış olan üretim lisanslarına tanınan ek süreler;

 • Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri;

 • Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri;

 • Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri;

 • Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri; ve

 • Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen önlisans tadil başvurularına ilişkin sürelerisona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay ek süre verilmiştir.


  1. Lisanssız Yönetmeliği Kapsamındaki Süre Uzatımı

Lisanssız Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bağlantı anlaşması süresi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 (üç) ay süreyle uzatılmıştır.
 1. SONUÇBilindiği üzere COVID-19 salgını tehdidine yönelik alınan ilave tedbirler kapsamında 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi[3] uyarınca kamu personelleri için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir. Bu süreçte elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu esnek çalışma neticesinde (başvurular birikeceği ve süresinde karara bağlanamayacağı için) mağdur olmamaları açısından, 3 aylık ek bir süre tanınmasına karar verilmiştir.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun diğer elektrik piyasası faaliyetleriyle ilgili olarak (YEKDEM’den faydalanma süreleri vb.) benzer bir süre uzatım kararı alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde görülecektir. 


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaralardan Bezen & Partners’a ulaşabilirsiniz:Yeşim Bezen (Telefon + 90 212 366 6804, E-posta [email protected])Serdar Bezen (Telefon +90 212 366 6803, E-posta [email protected])
  [1] 2 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2] 12 Mart 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3] 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TOP